BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Informacja

środa, 10 sty 2018 13:30
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej bądź, życiowej, mieszkasz na terenie gminy Jedwabne, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego ul. Żwirki i Wigury 3. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30 w pokoju nr 20. Możesz otrzymać zasiłek celowy na żywność, odzież, opał, obiady dla dzieci w szkole lub zasiłek okresowy, a także pomoc w rozwiązaniu Twojej trudnej sytuacji. Osoby mogące skorzystać z pomocy muszą spełniać kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł oraz 951 zł w przypadku pomocy na zakup żywności bądź posiłku, dla osoby w rodzinie 514 zł oraz 771 zł w przypadku pomocy na zakup żywności bądź posiłku. Sytuacja każdej osoby rozpatrywana jest indywidualnie i w wyjątkowo trudnych sytuacjach może być również przyznany zasiłek specjalny. Oferujemy również pomoc prawną. W każdy piątek prawnik zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej udziela bezpłatnych porad prawnych dla podopiecznych naszego ośrodka.
Czytaj całość