BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Informacja

piątek, 13 kwi 2018 10:07
Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które pozwala utrzymać mieszkanie wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przyznawane są na ich wniosek. Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc dla najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię.
Czytaj całość