BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

DOBRY START W PIGUŁCE

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,   

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.


Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski można pobrać  ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem https://www.bip.ops.jedwabne.pl lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 19 i 22.

       
Dla kogo świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

UWAGA !!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.  
 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 19 i 22 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: 86 217 25 72.

 

link do strony Dobry Start:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 26 cze 2018 09:44
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2018 09:48
Data edycji: wtorek, 26 cze 2018 09:49
Opublikował(a): Marta Pachucka
Zaakceptował(a): Marta Pachucka
Artykuł był czytany: 117 razy
Ilość edycji: 3