BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

poniedziałek, 2 lip 2018 14:05
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
Czytaj całość